in
12

COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU

 

Adresa: Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 328, Ploiesti, Prahova

Telefon: 0344-100807

Fax: 0244-552251

E-mail: tsocolescu@yahoo.com

Site: www.tnsoc.ro

 

Contacteaza proprietar:


DE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ LA COLEGIUL TEHNIC  „TOMA N. SOCOLESCU', PLOIEŞTI

Şcoala Profesională de Construcţii a luat fiinţă la 15 octombrie 1958, conform Ordinului  240/27 septembrie 1958, dat de directorul Trustului de Construcţii. În primul an şcolar, 1958-1959, şcoala a funcţionat pe strada Aurel Vlaicu, numărul 3, unde acum se află sediul Administraţiei Financiare, a judeţului Prahova. Aici, într-un spaţiu, nu tocmai adecvat, şi-au desfăşurat cursurile trei clase., cu profilurile: zidari, dulgheri şi instalatori sanitari. Primul director al şcolii este Hristescu Liviu -  profesor de matematică.

O nouă etapă, în dezvoltarea şcolii, o reprezintă anul 1972, când, pentru prima dată sunt planificate primele clase, cu profiluri, în domeniul construcţiilor: constructori-structuri, finisori, instalatori, mecanici pentru utilaje în construcţii, electricieni, dar şi clase de desenatori -tehnici, tâmplari. Din 1972, şcoala îşi schimbă denumirea în „Liceul Industrial Numărul 5'. La conducerea liceului, se aflau inginer, Tomescu Ion- director şi profesor de matematică,  Mareş Gheorghe- director adjunct.

In anul şcolar, 1990-1991 liceul îşi va schimba denumirea în „ Grupul Şcolar Industrial de Construcţii - Montaj numarul 2'. Începând cu 1 februarie 1990, la conducerea şcolii este numit, de către Inspectoratul Şcolar Prahova, profesorul Dumitrescu Gheorghe, iar ca director adjunct, profesorul Leon Dumitru. Au apărut mai multe tipuri de profiluri şi meserii, în raport cu transformările, survenite în structurile economice şi sociale din judeţ şi cerinţele pieţei forţei de muncă. Sunt reînfiinţate clase de desenatori-proiectanţi la liceu şi de şcoală profesională, cu absolvenţi de opt clase. Tot, în acest an, se înfiinţează clase de ucenici, pentru meseriile de fochist, zugravi, vopsitori şi dulgheri. În anul şcolar, următor, iau fiinţă două clase de şcoală postliceală, cursuri serale pentru meseriile tehnician-proiectant, în construcţii şi respectiv, în instalaţii.

În 1992, în condiţiile în care şcolile sunt personalizate, şcoala primeşte numele, celebrului, arhitect al oraşului Ploieşti „ Toma N. Socolescu'. Aceasta s-a realizat la sugestia domnului, arhitect, Popescu Liviu. De la 1 septembrie 1992, şcoala funcţionează sub titulatura de Grup Şcolar Industrial „ Toma N. Socolescu'.

Din anul 2011, prin Ordin de Ministru, Grupul Şcolar Industrial „ Toma N. Socolescu' și-a schimbat titulatura în Colegiul Tehnic „ Toma N. Socolescu', director Rodica Avramescu.

 

COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU PLOIEŞTI şcolarizează elevi în patru forme de învăţământ:
-Cursuri de zi;
-Seral;
-Frecvenţă redusă;
-Şcoala de maiştri;


In specializările:
-Construcţii, Instalaţii şi Lucrări Publice-liceu şi şcoala profesională;
-Fabricarea Produselor din Lemn- liceu şi şcoala profesională;
-Protecţia Mediului;
-Matematică-Informatică;
-Ştiinţe ale Naturii.

 


Galerie foto